Site Overlay

Transgresja

Transgresja jest stanem przekraczania pewnych granic, barier. Klient poddany hipnozie transgresyjnej leży nieruchomo, a osoba wykonująca hipnozę wywołuje w nim doświadczenia, których nigdy wcześniej nie przeżyli. Doświadczenia te wychodzą poza dotychczasowe granice pacjenta.