Site Overlay

Szamańskie Ścieżki

Szamanizm jest praktyką polegającą na osiągnięciu odmiennego stanu świadomości, w celu dostrzeżenia świata duchowego i wejścia w interakcje z nim, a także kierowania transcendentalnych energii do tego świata. Wierzenia i praktyki, które zostały sklasyfikowane jako „szamańskie”, wzbudziły zainteresowanie badaczy z wielu różnych dyscyplin, w tym antropologów, archeologów, historyków, religioznawców, filozofów i psychologów. W XX wieku wielu ludzi Zachodu zaangażowanych w ruchy kontrkulturowe stworzyło nowoczesne praktyki magiczno-religijne, na które wpływają ich idee religii tubylczych z całego świata, tworząc coś, co nazwano neoshamanizmem lub ruchem neoshamanicznym. Słowo szamanizm prawdopodobnie oznacza „ten, kto wie”.
Szamanie bardzo często udają się do konkretnych miejsc w celu skontaktowania się z np. z duszami. Mają oni także możliwość uzdrawiania, sprowadzania utraconych dusz, etc. Jedynym z objawów utracenia duszy może być poczucie oderwania od świata rzeczywistego, odseparowania. Uczucie to bardzo często spowodowane zostaje traumą. Szaman jest w stanie uzdrowić daną społeczność. Aby osiągnąć taki poziom należy przejść trening, a przede wszystkim całkowicie podążać za Mistrzami.