Site Overlay

Stan Bardo

W niektórych szkołach buddyzmu bardo jest stanem graniczącym pomiędzy ponownym narodzeniem a śmiercią. Według tradycji tybetańskiej po śmierci i przed ponownym narodzeniem, świadomość nie jest związana z ciałem, ale odczuwa wtedy różnorodne doświadczenia. Doświadczenia te dotyczą przeżyć rzeczywistych, duchowych, a również halucynacji. Osoby potrafiące stosować tą metodę, są w stanie poczuć stan wyzwolenia.