Site Overlay

Pola Morfogenetyczne

Istnieje coraz więcej dowodów na to, że im więcej ludzi uczy się lub robi coś, tym innym łatwiej jest się tego nauczyć lub zrobić. W jednym eksperymencie brytyjski biolog Rupert Sheldrake wziął trzy krótkie, podobne japońskie rymy – jeden był zbiór niepowiązanych ze sobą japońskich słów, drugi dopiero co ułożonym wierszem, a trzeci tradycyjnym rymem znanym milionom Japończyków. Ani Sheldrake, ani angielscy uczniowie, którzy zapamiętali te wersety, nie wiedzieli, który jest którym, nie znali żadnego japońskiego. Najłatwiej przyswajalnym rymem okazał się ten znany Japończykom. Ten i inne eksperymenty doprowadziły Sheldrake’a do postulowania, że ​​istnieje pole nawykowych wzorców, które łączą wszystkich ludzi, co wpływa na nawyki wszystkich ludzi. To pole zawiera m.in. wzór tego japońskiego rymu. Im więcej ludzi ma nawyk – czy to wiedzy, percepcji czy zachowania – tym jest on silniejszy i łatwiej może powielać się u innej osoby. Sheldrake nazwał te zjawiska polami morfogenetycznymi – polami wpływającymi na wzór lub formę rzeczy.