Site Overlay

Modelowanie NLP

Jedną z technik NLP jest modelowanie. Jest to proces odtwarzania doskonałości, wzorowanie się na jakiejś jednostce, która np. odniosła sukces, grupie bądź organizacji. Możemy modelować każde ludzkie zachowanie poprzez pracę nad naszymi przekonaniami i procesowania myśli, które leżą u podstaw umiejętności i zachowania.