Site Overlay

Karma

Prawo karmy jest nieomylne i każdy mu podlega. Czasami jesteśmy nieświadomi, że większość naszego życia wypełniamy przeznaczenie, które stworzone zostało przez nasze karmy i uczynki z poprzednich żyć. Zgodnie z prawem karmy, każdy pozytywny czyn, który robimy generuje „zasługę”, podczas gdy każde negatywne zachowanie prowadzi do „przewinienia lub grzechu”. To odpłaci się nam szczęściem lub nieszczęściem, w zależności od naszego postępowania.