Site Overlay

Cold Reading

Cold reading jest zbiorem technik wykorzystywanych w celu zasugerowania, że czytelnik wie więcej na temat danej osoby niż w rzeczywistości. Bez jakiejkolwiek wcześniejszej wiedzy, osoba posługująca się tymi technikami może zdobyć wiele informacji czyjś język ciała, wiek, ubranie, fryzurę, płeć, orientację seksualną, wyznanie, tożsamość etniczną, wykształcenie, sposób mówienia, miejsce pochodzenia, etc. Niektóre z technik cold reading to :
– technika ostrzeliwania : polega na wypowiadaniu ogólnikowych zdań skierowanych do danej osoby, a następnie obserwowaniu jej mowy ciała
-technika Forera : polega na mówieniu zdań skierowanych do danej osoby, które mogą być utożsamiane z większą grupą (np. zdania typu „Widzę, że masz jakiś problem”, większość ludzi ma z czymś problem).
-technika powtarzania : powtarzanie informacji tak, że klient nie orientuje się, że to on był osobą, która podała daną informację.